۱۳۹۶ مهر ۱۸, سه‌شنبه

مضحکه کردن روضه خوانها توسط یک کودک!


آنقدر از تلویزیون جمهوری اسلامی روضه و گریه پخش کرده اند که کودکان نیز در روضه خوانی تبحر پیدا کرده اند. البته این کودک با حرکات شیرین و خنده هایش آخوندها را بخوبی به تمسخر گرفته است. با دیدن این ویدئو بیاد آن روزها افتادم که کودکی بیش نبودم. مادربزرگ که به او بسیار علاقه داشتم یکی دو بار مرا به مراسم روضه خوانی که در خانه همسایه ها برگزار می شد، برد. زمانی که روضه خوان صدایش را بالا میبرد و برای بازار گرمی به پیشانی اش می زد. مادر بزرگ چادرش را روی صورت پایین می کشید و با نیشگونی بر پهلوی من بلند بلند می خندید. هر کس از بیرون می نگریست فکر میکرد که تکان های مادر بزرگ زیر چادر از شدت گریه است. بعد از آن هر بار روضه خوانی را در حال روضه خواندن دیدم، بی اختیار بیاد خنده های زیبای مادر بزرگ می افتادم. امروز آخوندهای دو زاری روضه خوان مثل خامنه ای و رفسنجانی..... و فرزندانشان بر منابع سرمایه و خزانه های مملکت چنگ زده اند و با سرمایه های کلان در بانکهایشان، جان و مال مردم را به هیچ می انگارند. این روضه خوانها که آنروز ها هیچ نبودند و برای گرفتن چند قران از این خانه به آن خانه می رفتند و با تحویل دادن خرافات مردم را به گریه وادار می کردند. امروز بر این مردم خدایی میکنند. تا روزی که از اوج قدرت به قعر نفرین و فراموش تاریخ سرازیر شوند. ای کودک به زیبایی ریاکاری آنها را به مضحکه گرفته است.
عاطفه اقبال - 10 اکتبر 2017

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر