۱۳۹۶ شهریور ۲۹, چهارشنبه

کارگر گرسنه کتک زدن نداره!به چه جرمی به کارگران کارخانه آذرآب در اراک با گارد ویژه حمله کرده اند، آنها فقط به عدم پرداخت حقوقشان معترض هستند و با چهره خونین شعار می دهند : 

" کارگر گرسنه، کتک زدن نداره" !

در این مملکت ویران، کارگر گرسنه را برای طلب حقوقی که برای آن جان گذاشته است، کتک می زنند. آیا این چنین به گفته پیامبرشان عمل میکنند که گفته بود : " حقوق کارگر را تا قبل از خشک شدن عرق پیشانی اش باید داد" !

عاطفه اقبال - 20 سپتامبر 2017

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر