۱۳۹۶ فروردین ۲۰, یکشنبه

خر نشویم، رای ندهیم، خوراک خر هم نشویم!


ترانه طنز خر نمی شم، رای نمیدم. در بحبحوحه بازار گرمی برای انتخاباتی که از درونش هیچوقت نه تنها آبی برای مردم گرم نشده بلکه به استحکام بیشتر جمهوری اسلامی و ادامه سرکوب و شکنجه و اعدام در ایران انجامیده است. این ترانه این وضعیت را به طنز کشیده است. البته در زمان تنطیم آن، جلاد ابراهیم رئیسی هنوز کاندید نشده بود و برای همین نامی از او در ترانه نیامده است. این ترجیع بند مرا بیاد آن شعر معروف هادی خرسندی می اندازد که سروده بود : رنگ علف شدم - ولی خوراک خر نمی شوم.... انتخابات رژیم جهل و جنایت جمهوری اسلامی همین است و با همین کلمات معنی می شود. خر نشویم... رای ندهیم... خوراک خر هم نشویم. البته خر حیوان سربزیری است و آزارش به کسی نمی رسد! اما چون سواری می دهد و بار می کشد بدون دستمزد و در برابر کسانی که یک عمر بر او می نشینند و از او بار میکشند اعتراضی نمیکند! در ادبیات ما در اینگونه موارد بعنوان مثال بکار گرفته میشود!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر