۱۳۹۵ آبان ۳۰, یکشنبه

کودکی های بر باد رفته - به مناسبت روز جهانی کودک

 یک  میلیون و 700 هزار کودک کار در ایران! کودکان کارتون خواب در ایران رو به افزایش هستند! در کشور ما دفاع از این کودکان زندان دارد! صد و شش هزار کودک آواره سوری! سیزده میلیون کودک در جنگ خاورمیانه از تحصیل بازمانده اند!  بیست و نه هزار کودک فقط در یک دوره 90 روزه جان خود را در آفریقا از دست دادند!

رویاهای کودکانه ای که در کابوس این جهان غرق میشوند
براستی چگونه آینده ای برای این کودکان متصور است؟

آنها که بر صدر نشسته اند تنها میخواهند این تصاویر را به حاشیه برانند تا خاطر جشنها و روزمرگی های پرهزینه  چند در صدی ها کدر نشود! تا چهره شهرهایشان زیبا بماند! نمیدانند که فریادهای این کودکان چهره زیباترین شهرها را خونین کرده است. عمران ها و آیلان ها  و میلیونها کودکی که در سراسر این دنیای پر از جنگ و آشوب، چیزی برای از دست دادن ندارند، وجدان جهان را به محاکمه می کشند.

عاطفه اقبال - 27 آبان 95 برابر با 20 نوامبر 2016

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر