۱۳۹۵ فروردین ۲۳, دوشنبه

انسان ویرانگر طبیعت! l'homme détruit la nature


براستی انسان این " اشرف مخلوقات" خود نامیده! با طبیعت و دیگر موجودات چه کرد؟ با همنوع خود چه کرد؟ جز ویرانی و کشتار چه به ارمغان آورد؟ باشد تا طبیعت با انسان چه کند؟ انسان به زمین با قدمتی به پانصد هزار سال قدمت پا گذاشت و ویرانی را آغاز کرد. امروز انسان بر این ویرانه ها حکومت میکند و بر همنوع خود نیز رحم نمیکند. جنگ و کشتار و ویرانی حاصل زیاده خواهی انسان این " اشرف مخلوقات " است. اما تا کی؟ از زمانی که انسان خود را " اشرف مخلوقات " نامید ویرانی آغاز شد. تا وقتی که خود را " اشرف مخلوقات " بداند این ویرانی ادامه خواهد داشت. تا زمانی که طبیعت تسلط خود را به شکلی دیگر به انسان تحمیل کند!
این انیمیشن را ببینید. سیر پدیدار شدن انسان بر روی کره خاکی و اندکی از آنچه کرد را به تصویر کشیده است. ولی ابعاد بسیار گسترده تر و ویرانگر از آن است که در تصویر و تصور بگنجد!

عاطفه اقبال - 10 آوریل 2016
انیشمن از : استیو کوت
https://www.youtube.com/watch?v=lYG9_oGRisY

لینک در فیسبوک

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر