۱۳۹۳ آبان ۵, دوشنبه

تردید : آیا ریحانه جباری شب آخر،پیش از اعدام، زیر شکنجه بوده است؟


بعد از اعدام

مادر ریحانه به نقل از کسانی که در محل اعدام حضور داشته اند، میگوید: در صحنه  اعدام ریحانه، یک دوربین فیلم برداری نصب بوده. جلال سربندی، مادر و  مادربزرگ سربندی ها که در صحنه اعدام حضور داشته اند به همراه دیگرانی از  ریحانه به تاکید می خواستند تا تجاوز را تکذیب و بگوید که سربندی را یک مرد کشته است! شاهدان گفته اند، تا آخرین لحظه ریحانه برای این اعتراف مقابل  دوربین فیلم برداری زیر فشار بوده ولی بهاین خواسته تن نداده است! عاقبت نیز جلال سربندی بعد از خارج کردن مادر و مادر بزرگ از صحنه، خود با لگدی سکوی زیر پای ریحانه را هل داده و بلافاصله به  بیرون محوطه گریخته است!
چند نکته در رابطه با شرایط اعدام و دفن پیکر ریحانه جباری برای من شبهه  برانگیز است :
یک - خانواده سربندی از بیگناهی ریحانه باخبر بوده اند به  همین دلیل علاوه بر اینکه فرزندان خانواده از اول در این نمایش حاضر  نمیشوند بلکه مادر و مادربزرگ هم حاضر به ماندن در محل اعدام نشده و بیرون  می روند. جلال سربندی نیز با فرار بلافاصله از صحنه اعدام نشان میدهد که به مجرم بودن ریحانه هیچ اعتقادی نداشته است.
دو- شعله پاکروان مادر ریحانه می گوید که به او اجازه نداده اند حتی در شستن  پیکر فرزندش شرکت کند. جسد بیجان ریحانه را قبل از آمدن مادر و پدرش با  شتاب و دستپاچگی به گفته شاهدان می خواسته اند دفن کنند. براستی موضوع چه  بوده ؟ چرا اینهمه عجله برای دفن پیکر ریحانه بدون حضور خانواده اش داشته  اند؟ چرا نگذاشتند مادر ریحانه بدنش را ببیند؟ آیا میخواستند مدرک جرم را  سریعتر از بین ببرند؟ آیا میتواند به این دلیل باشد که ریحانه را در شب پیش از اعدام  یا صبح آنروز با توجه به صحنه گردانی های بعدی برای  گرفتن یک اعتراف دروغین به زیر شکنجه برده باشند؟ از رژیم جمهوری اسلامی که سابقه شکنجه در زندانهایش فراوان است، بعید نیست. وگرنه هیچ دلیلی برای  پنهان کردن پیکر ریحانه از مادرش و عجله برای دفن او بدون حضور مادر و پدرش وجود نداشت. بخصوص اینکه ریحانه جباری به روشنی با صدای خودش وصیت کرده  بود که اجزای بدنش را به بیماران هدیه کنند. ولی اینکار معلوم نیست چرا  انجام نشده است!
چگونگی اعدام مخفیانه و دور از چشم خانواده ریحانه و شتاب در بخاک سپاردن  بلافاصله او، فصل دیگری در ابهامات موجود در پرونده امنیتی ریحانه جباری  میگشاید!
براستی چه دستهایی در پشت صحنه در کار بوده اند که این بازی در پرده ای از حقایق فاش نشده هر چه سریعتر به پایان برسد؟
ریحانه جباری اعدام شد ولی این پرونده مشکوک نمیتواند به این شکل بسته شود! منتظر باشیم!
عاطفه اقبال - 5 آبان 93- 27 اکتبر 2014

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر