۱۳۹۲ دی ۱۹, پنجشنبه

مادری دیگر از نسل مادران درد کشیده - مادر زیبده روشن روانمادری دیگر از نسل مادران دردکشیده چشم رنج بر این جهان فرو بست. "زبیده روشن روان" مادری که از زندگیش در ایران بخاطر مبارزه فرزندانش با رژیم جمهوری اسلامی دست کشیده و به همراهی مجاهدین به تبعید ناخواسته آمده بود، در سن 93 سالگی، زندگی طولانیش همواره با درد و رنج آمیخته بود. بعد از سالها بودن در خانه سالمندان، دیشب در حومه شمالی پاریس درگذشت و از اینهمه درد رها شد. میدانم که او بخصوص در این سالهای آخر با چه تنهایی وحشتناکی همدم بود!

مادر قبل از اینکه برای رفتنت بگریم، برای دردهایت که تنها مرگ بر آنها مرهم گذاشت میگریم. باشد که روحت رها و سبکبال پرواز کند. بر روان روشن و پاکت درود.

افسوس كه نامه جواني طي شد
و آن تازه بهار زندگاني دي شد
وآن مرغ طرب كه نام او بود شباب
فرياد ندانم كي آمد و كي شد 

عاطفه اقبال - 9 ژانویه 2014

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر