۱۳۹۰ اردیبهشت ۱۹, دوشنبه

اسم مستعار، ماسکی بر چهره ی اعضای حزب بادمدتی است که پدیده ی" اسم مستعار" در فیس بوک، برای نوشتن نظرات سیاسی بدون پذیرفتن مسئولیت آن، رایج شده است. با اسم مستعار مخالف یک نظریه سیاسی میشوند. با اسم مستعار از آن دفاع میکنند.  زندگی شخصی کسانی را با اسم مستعار بخیال خود افشا میکنند! وارد بعضی از صفحات که میشویم مشخص است که نظر دهنده فقط صفحه اش را چند ساعت و یا چند روزی است که درست کرده : ویژه نظر دادنهای مجانی!! چهره هایی که با ماسک سعی میکنند خودشان را از اثرات سوء  دادن نظر در فضایی که با رعب و وحشت آزادی بیان  محدود شده، حفظ کنند که بعد بتوانند باد هر جهت وزید به آنطرف بروند و هیچ مسئولیتی را هم نپذیرند. فیس بوک از شروع تا به امروز برای ما ایرانیان راهی طولانی را طی کرده است. در قیام ، تظاهرات ، دستگیری و اعدام در آن با دوستان خنده ایم، گریه کرده ایم، فعالیت های متمرکز ترتیب داده ایم. کمپین براه انداخته و از آنچه در مملکتمان می گذرد حرف زده ایم. گاهی نیز  با اشتراک یک شعر، آهنگ ، جوک شنبه یا پنجشنبه شبمان را تلطیف کرده ایم. از آغاز تا به امروز نیز کسانی با نامهای مستعار در این مسیر بوده اند. ولی نام مستعار تا به امروز مصرفش برای مخفی کردن هویت اصلی یک فرد از دست دشمن مردم ایران بود و نه برای دوست. کسانی بودند که در داخل ایران و یا در خارج کشور به هر دلیلی محظوریت جدی داشتند و نمی توانستند با اسم اصلی در صحنه ی سیاسی وارد شوند. ولی این اسامی مستعار هر کدام دوستانی داشتند که آنها را با اسامی اصلی می شناختند و از هیچستان وارد فیس بوک نشده بودند. اسم مستعار از قدیم الایام در مسیر مبارزه بکار گرفته شده است برای حفظ جان یک مبارز. ولی گویا خمینی و خمینی صفتان به ناموس کلمات نیز تجاوز کرده اند. اسم مستعار نیز مثل هر کلمه ی دیگری  تبدیل شده به ماسک بر چهره گذاشتن برای حرف زدن و نظر دادن بدون مسئولیت آنهم در مورد جدی ترین و حیاتی ترین مسائل سیاسی . برای کسانی که خود را همیشه عضو حزب باد دانسته اند. با یک ماسک حرفی را می زنند و با چهره ی اصلی خود حرفی دیگر را و برای روز مبادا روزی برای خود ذخیره میکنند. عافیت طلبانی که جرات بیان نظر خود را چه مخالف و چه موافق ندارند. برای همین هم من نظرهایی را که با اسم مستعار بیان می شود هر چه میخواهد باشد- مخالف یا موافق- بحساب نمی آورم. مگر کسانی  که از همان ابتدا با اسم مستعار به دلایلی در میان ما حضور داشته اند و در همه ی فراز و نشیب ها در این مدت همراه بوده اند. و  با داشتن سابقه ای در فیس بوک چهره ای آشنا هستند. در همه ی صحنه ها  حضور  دارند. نه مثل آنهایی که صفحه ای را چند روزه باز میکنند فحشی به طرف مقابل می دهند و دوباره گم میشوند. بخصوص آنهایی که با اسم مستعار فینگلیش نیز مینویسند! نظر و حرفهای این گونه فیس بوکی ها را نمی توان جدی گرفت. بنظر من کسانی که جرات می کنند با نام مستعار بحث هایی جدی مثل مسئله حفظ جان ساکنان اشرف را لوث کنند. سهمشان در مسئولیت خون این بچه ها کمتر از مالکی و خامنه ای و هم کیشانشان نیست.

عاطفه اقبال - 8 می 2011

  لازم به تاکید است که من اسم مستعار در دنیای بحثهای سیاسی منظورم میباشد. وگرنه بسیاری از دوستان هستند که در فیس بوک به هر دلیلی نامهای مستعار دارند و آزاری هم به کسی با این نام مستعار نمی رسانند و در زمینه های مختلف با هم تبادل نظر میکنند..


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر