۱۳۸۹ خرداد ۲۵, سه‌شنبه

چه گوارا سمبلی برای زندگی و مبارزه

چه گوارا همیشه برای من سمبلی بی نظیر برای زندگی و مبارزه بوده است. او را نه فقط به عنوان یک مبارز بلکه به عنوان یک انسان، یک مرد و یک مبارز دوست دارم. چه گوارا خودش را در قلب من از زمانی که بسیار جوان بودم بنوعی بی نظیر حک کرده است. " چه گوارا " رهبر ملت و نسلی بود بدون اینکه ادعای رهبری داشته باشد. خصوصیاتش او را تبدیل به یک رهبر فرا مرزی کرده بود. برای همین هم هست که دشمنانش همه کار کردند تا یاد او را از دلها پاک کنند ولی چون نتوانستند در برابرش زانو زدند و خواستند بر روی اینهمه محبوبیت او تجارت خود را بنا کنند تا از محتوا تهیش کنند. تی شرت های چه گوارا! لیوان ها و یادبودهایی با عکس چه گوارا! و آگهی های تلفن دستی بعنوان یک انقلاب تکنولوژی با تصویر چه گوارا!! ولی " چه " نه تنها از محتوی تهی نشد بلکه از مکان و زمان گذشت و خود را چنان جاودانه کرد که هنوز هر جا که قیامی بر پا می شود.جوانان هر کشوری که تدارک انقلاب را می بینند از هر نسل و زمانی یاد " فرمانده چه گوارا" را زنده میکنند و راه او سرمشق خود می دهند. باشد که جدیت و قاطعیت در برابر دشمنان ، سازش ناپذیری ، و راه او مشعلی فرا روی جوانان ایران زمین در نبردشان بر علیه این رژیم ضد بشری باشد. 

عاطفه اقبال - 15 ژوئن 2010

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر