۱۳۹۶ دی ۱۳, چهارشنبه

در انتظار یک تکه استخوان!
آتش به اختیاران که تا همین چندی پیش تمامی مبارزه شان بر علیه مخالفان خودشان بود. امروز در برابر خیزش مردم شوکه شده اند و نمیدانند چه عکس العملی نشان دهند. صفحاتشان را که بنگری فقط پر شده از شعارهای توخالی رهبری که معلوم نیست کجاست و حتی نمیتواند با صدای خودش پیام بدهد. دریغ از انعکاس یک ویدئوی خیزش مردم در ایران! اما ناگهان رهبر عقدیتی که کارش تا امروز فقط تفرقه افکنی و تهمت به نیروهای مخالف خودش بوده پیام میدهد که : " دامن زدن به اختلافات و نگرانی از میوه چینی! فاصله گرفتن از قیام است" ! انگار نه انگار که این اختلاف و تفرقه افکنی حاصل کار خودشان است. امروز که در آلبانی زمینگیر شده اند، ببینید چگونه در انتظار تکه استخوانی از طرف کاخ سفید نشسته اند تا شاید از سر صدقه آمریکا همچون خمینی دیگری بر سر مردم ایران آوار شوند و اینبار "جمهوری اسلامی" را بنام "جمهوری دمکراتیک اسلامی " به مردم زورچپان کنند. آنها هنوز صدای " نه" بزرگ مردم را به " جمهوری اسلامی " با پسوند و بی پسوند نشنیده اند. منتظر نباشید، آقایان، خانمها، برگزیدگان شما نیز از گندم تهران نخواهید خورد!

عاطفه اقبال - 13 دی 96 برابر با 3 ژانویه 2018

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر