۱۳۹۴ شهریور ۱۲, پنجشنبه

کودکان گریخته از جنگ!


امروز یونیسف اعلام کرد که 13 میلیون کودک به علت جنگ در خاورمیانه از تحصیل بازمانده اند. البته این تعداد جدای از آن کودکانی هستند که در این جنگ ویرانگر اساسا از زندگی بازمانده اند! یونیسف میگوید : " اگر این کودکان به مدارس بازنگردند، امیدهای یک نسل بر باد خواهد رفت."

براستی! آیا برای این کودکان، در میان این جنگهای خانمان سوز، آینده و امیدی باقی گذاشته اند؟ کودکانی که به چشم خود، مرگ همبازی ها و گاه پدران و مادرانشان را دیده اند. کودکانی که با ترس و وحشت از کوه و دریا برای نجات از مرگ عبور کرده اند. کودکانی که بر روی دستهایشان در کمپ های پناهندگی، مانند زمان هیتلر، نامشان را نوشته اند. آنها که بجای درس خواندن در مدرسه و بازی با اسباب بازی هایشان چهره های معصوم و مجروحشان سوژه عکاسان و رسانه ها شده است. آنها که تصویر خاموش "آیلان" سه ساله در کنار دریا برای همیشه در ذهنهای کوچکشان نقش خواهد بست. براستی چگونه آینده ای برای این کودکان متصور است؟

عاطفه اقبال - 3 سپتامبر 2015

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر